top of page
ตรายางหมึกในตัว Flash Stamp

ตรายางหมึกในตัว ข้อความ + วันที่ปรับเปลี่ยนได้

ตรายางหมึกในตัว
ตรายาง
แป้นหมึก และ หมึกเติม
ตรายางหมึกในตัวปั้มพลาสติกและวัตถุผิวมัน
เครื่องตีเบอร์ (Auto Numbering Stamp)
ตรายางปั้มผ้า (Textile Marker)

ตรายางหมึกในตัวแบบพกพาคุณภาพสูงยี่ห้อ Trodat จากประเทศออสเตรีย 

รหัส Printy 46119

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 19 ม.ม.

วันที่ขนาด 2.8 ม.ม.

ระบบวันที่ ภาษาอังกฤษปี ค.ศ.

 

ราคา 330 บาท

สีหมึก

รหัส Printy 46125

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ม.ม.

วันที่ขนาด 2.8 ม.ม.

​ระบบวันที่ ภาษาอังกฤษปี ค.ศ.

 

ราคา 365 บาท

สีหมึก

รหัส Printy 46130

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 ม.ม.

วันที่ขนาด 3 ม.ม.

​ระบบวันที่ ภาษาอังกฤษปี ค.ศ.

 

ราคา 415 บาท

สีหมึก

รหัส Printy 46140

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ม.ม.

วันที่ขนาด 3 ม.ม.

​ระบบวันที่ ภาษาอังกฤษปี ค.ศ.

 

ราคา 485 บาท

สีหมึก

รหัส Printy 46145

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 ม.ม.

วันที่ขนาด 3 ม.ม.

​ระบบวันที่ ภาษาอังกฤษปี ค.ศ.

 

ราคา 545 บาท

สีหมึก

bottom of page