top of page
ตรายางหมึกในตัว Flash Stamp

ตรายางหมึกในตัว ข้อความ + วันที่ปรับเปลี่ยนได้

ตรายางหมึกในตัว
ตรายาง
ตรายางหมึกในตัวปั้มพลาสติกและวัตถุผิวมัน
เครื่องตีเบอร์ (Auto Numbering Stamp)
ตรายางปั้มผ้า (Textile Marker)

ตรายางหมึกในตัวแบบพกพาคุณภาพสูงยี่ห้อ Trodat จากประเทศออสเตรีย 

รหัส Printy 4724

 

ขนาดข้อความสูงสุด  40 x 40 ม.ม.

วันที่ขนาด 3 ม.ม. 

ระบบวันที่ ภาษาอังกฤษปี ค.ศ. หรือ ภาษาไทยปี พ.ศ.

 

ราคา 495 บาท  

สีหมึก

รหัส Printy 4729

 

ขนาดข้อความสูงสุด  50 x 30 ม.ม.

วันที่ขนาด 3 ม.ม.

ระบบวันที่ ภาษาอังกฤษปี ค.ศ. หรือ ภาษาไทยปี พ.ศ.

 

ราคา 560 บาท

สีหมึก

รหัส Printy 4726

ขนาดข้อความ  75 x 38 ม.ม.

วันที่ขนาด 4 ม.ม.

ระบบวันที่ ภาษาอังกฤษปี ค.ศ. หรือ ภาษาไทยปี พ.ศ.

 

ราคา 760 บาท

สีหมึก

รหัส Printy 4813

ขนาดข้อความ  28 x 8 ม.ม.

วันที่ขนาด 3.8 ม.ม.

ระบบวันที่ ภาษาอังกฤษปี ค.ศ.

 

ราคา 460 บาท

สีหมึก

รหัส Printy 4850

hanko-stempel-gravur-trodat-printy-4850.jpg

 

ขนาดข้อความสูงสุด  25 x 5 ม.ม.

วันที่ขนาด 3 ม.ม. 

ระบบวันที่ ภาษาอังกฤษปี ค.ศ. หรือ ภาษาไทยปี พ.ศ.

 

ราคา 325 บาท  

สีหมึก

bottom of page