top of page
ตรายางหมึกในตัว Flash Stamp
ตรายางหมึกในตัว
ตรายาง

หมึกเติมสำหรับตรายางหมึกในตัว Flash Stamp

หมึกสำหรับเติมตรายางหมึกในตัว Flash Stamp เป็นหมึกที่ถูกผลิตมาสำหรับตรายางหมึกในตัว Flash Stamp โดยเฉพาะ ไม่ทำให้ชิ้นงานเสียหายหลังเติม 

หมึกเติมตรายางชนิดหมึกในตัว oil base

ขนาด 10 ม.ล.

 

ราคา 70 บาท  

สีหมึก

ตรายางหมึกในตัวปั้มพลาสติกและวัตถุผิวมัน
เครื่องตีเบอร์ (Auto Numbering Stamp)
ตรายางปั้มผ้า (Textile Marker)
bottom of page