ตรายางหมึกในตัว Flash Stamp

ตรายางตัวเลข

ตรายางหมึกในตัว
ตรายาง
ตรายางหมึกในตัวปั้มพลาสติกและวัตถุผิวมัน
เครื่องตีเบอร์ (Auto Numbering Stamp)
ตรายางปั้มผ้า (Textile Marker)