top of page
ตรายางหมึกในตัว Flash Stamp
ตรายางหมึกในตัว
ตรายาง
ตรายางหมึกในตัวปั้มพลาสติกและวัตถุผิวมัน
เครื่องตีเบอร์ (Auto Numbering Stamp)
ตรายางปั้มผ้า (Textile Marker)

ตรายางหมึกในตัว Flash Stamp สำเร็จรูป

ตรายางหมึกในตัว Flash Stamp สำเร็จรูป เป็นตรายางสำเร็จรูปคุณภาพสูง ด้วยการใช้งานที่ง่าย คมชัด สวยงาม ราคาถูก สามารถเติมหมึกได้ เพิ่มความคุ้มค่า และช่วยลดค่าใช้จ่ายในองค์กรของคุณ

สามารถเติมหมึกได้

ราคา 89 บาท

ทุกข้อความมีหมึกบริการ 3 สี 

ภาษาไทย - Thai
ภาษาอังกฤษ - English
bottom of page