ตรายางหมึกในตัว Flash Stamp
ตรายางหมึกในตัว
ตรายาง
ตรายางหมึกในตัวปั้มพลาสติกและวัตถุผิวมัน
เครื่องตีเบอร์ (Auto Numbering Stamp)
ตรายางปั้มผ้า (Textile Marker)

ตรายางหมึกในตัว

ตรายางหมึกในตัวแบบพกพาคุณภาพสูงยี่ห้อ Trodat จากประเทศออสเตรีย

สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยมจตุรัส
วงกลม