top of page
ตรายางหมึกในตัว Flash Stamp
ตรายางหมึกในตัว
ตรายาง
ตรายางหมึกในตัวปั้มพลาสติกและวัตถุผิวมัน
เครื่องตีเบอร์ (Auto Numbering Stamp)
ตรายางปั้มผ้า (Textile Marker)
หมึกเติมสำหรับตรายางหมึกในตัว
หมึกเติมสำหรับตรายางหมึกในตัว

หมึกสำหรับเติมตรายางหมึกในตัวยี่ห้อ trodat ที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับตรายางโดยเฉพาะ ให้ลายประทับที่คมชัด สวยงาม การันตีรอยประทับคมชัดนับทศววรต

รหัส Color 7011

หมึกเติมตรายางชนิดหมึกในตัว water base

ขนาด 28 ม.ล.

 

ราคา 85 บาท  

สีหมึก

ถาดหมึกสำหรับตรายางหมึกในตัว

ถาดขนาด  9 x 26 mm

(สำหรับ TR-4910)

      ราคา    69   บาท

ถาดขนาด 12 x 12 mm

(สำหรับ TR-4921)

      ราคา    69   บาท

ถาดขนาด 14 x 38 mm

(สำหรับ TR-4911)

      ราคา    73   บาท

ถาดขนาด 18 x 47 mm

(สำหรับ TR-4912)

      ราคา    78   บาท

ถาดขนาด 20 x 20 mm

(สำหรับ TR-4922)

      ราคา    78   บาท

ถาดขนาด 22 x 58 mm

(สำหรับ TR-4913)

      ราคา    95   บาท

ถาดขนาด 25 x 25 mm

(สำหรับ TR-4933)

      ราคา    92   บาท

ถาดขนาด 30 x 30 mm

(สำหรับ TR-4923)

      ราคา    95   บาท

ถาดขนาด 30 x 50 mm

(สำหรับ TR-4929)

      ราคา  132   บาท

ถาดขนาด 38 x 75 mm

(สำหรับ TR-4926)

      ราคา  168   บาท

ถาดขนาด 40 x 40 mm

(สำหรับ TR-4924)

      ราคา  146   บาท

ถาดขนาด 40 x 40 mm

(สำหรับ TR-4924)

      ราคา  146   บาท

ถาดขนาด 40 x 60 mm

(สำหรับ TR-4927)

      ราคา  155   บาท

ถาดวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 30  mm

(สำหรับ TR-4630)

    ราคา   95   บาท

ถาดวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 38  mm

(สำหรับ TR-4638)

     ราคา   132 บาท

ถาดวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 42  mm

(สำหรับ TR-4642)

     ราคา   146 บาท

ถาดวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 50  mm

(สำหรับ TR-46050)

     ราคา   175 บาท

bottom of page