top of page
ตรายางหมึกในตัว Flash Stamp
ตรายางหมึกในตัว
ตรายาง
ตรายางหมึกในตัวปั้มพลาสติกและวัตถุผิวมัน
เครื่องตีเบอร์ (Auto Numbering Stamp)
ตรายางปั้มผ้า (Textile Marker)
หมึกเติมสำหรับตรายางหมึกในตัว
หมึกเติมสำหรับตรายางหมึกในตัว

หมึกสำหรับเติมตรายางหมึกในตัวยี่ห้อ trodat ที่ได้รับการออกแบบสำหรับใช้กับตรายางโดยเฉพาะ ให้ลายประทับที่คมชัด สวยงาม การันตีรอยประทับคมชัดนับทศววรต

รหัส Color 7011

หมึกเติมตรายางชนิดหมึกในตัว water base

ขนาด 28 ม.ล.

 

ราคา 119 บาท  

สีหมึก

ถาดหมึกสำหรับตรายางหมึกในตัว

ถาดขนาด  6/4910

(สำหรับ TR-4910)

      ราคา    69   บาท

ถาดขนาด 6/4911

(สำหรับ TR-4911)

      ราคา    73   บาท

ถาดขนาด 6/4912

(สำหรับ TR-4912)

      ราคา    78   บาท

ถาดขนาด 6/4913

(สำหรับ TR-4913)

      ราคา    85   บาท

ถาดขนาด 6/4914

(สำหรับ TR-4914)

      ราคา    98   บาท

ถาดขนาด 6/4915

(สำหรับ TR-4915)

      ราคา    105   บาท

ถาดขนาด 6/4916

(สำหรับ TR-4916

      ราคา    82   บาท

ถาดขนาด 6/4917

(สำหรับ TR-4917)

      ราคา    87   บาท

ถาดขนาด 6/4918

(สำหรับ TR-4918)

      ราคา    93    บาท

ถาดขนาด 6/4921

(สำหรับ TR-4921)

      ราคา    69    บาท

ถาดขนาด 6/4922

(สำหรับ TR-4922)

      ราคา    78   บาท

ถาดขนาด 6/4933

(สำหรับ TR-4933)

      ราคา    80   บาท

ถาดขนาด 6/4923

(สำหรับ TR-4923)

      ราคา    82   บาท

ถาดขนาด 6/4924

(สำหรับ TR-4924)

      ราคา    110   บาท

ถาดขนาด 6/4925

(สำหรับ TR-4925)

      ราคา    112   บาท

ถาดขนาด 6/4926

(สำหรับ TR-4926)

      ราคา    125   บาท

ถาดขนาด 6/4927

(สำหรับ TR-4927)

      ราคา    120   บาท

ถาดขนาด 6/4928

(สำหรับ TR-4928)

      ราคา    112  บาท

ถาดขนาด 6/4929

(สำหรับ TR-4929)

      ราคา    105  บาท

ถาดขนาด 6/4931

(สำหรับ TR-4931)

      ราคา    118  บาท

bottom of page