แป้นหมึก และ หมึกเติม

แท่นประทับ ตราม้าเบอร์ 1 

แท่นประทับตราม้าเบอร์ 1 

ขนาด 7.4 x 15 เซ็นติเมตร

 

ราคา 72 บาท  

สีหมึก

 น้ำเงิน     แดง        ดำ    แท่นเปล่า

แท่นประทับ ตราม้าเบอร์ 2

แท่นประทับตราม้าเบอร์ 2

ขนาด 7 x 11 เซ็นติเมตร

 

ราคา 43 บาท  

สีหมึก

 น้ำเงิน     แดง        ดำ    แท่นเปล่า

แท่นประทับ ตราม้าเบอร์ 3

แท่นประทับตราม้าเบอร์ 3

ขนาด 5.4 x 8.5 เซ็นติเมตร

 

ราคา 35 บาท  

สีหมึก

 น้ำเงิน     แดง        ดำ    แท่นเปล่า

แท่นประทับ ตราม้าเบอร์ 4

แท่นประทับตราม้าเบอร์ 4

ขนาด 4.8 x 7  เซ็นติเมตร

 

ราคา 32 บาท  

สีหมึก

 น้ำเงิน     แดง        ดำ    แท่นเปล่า

หมึกเติมแท่นประทับตราม้า

หมึกเติมแท่นประทับตราม้า

ขนาด 28 cc.

ชนิด water base

 

ราคา 13 บาท  

สีหมึก

 น้ำเงิน     แดง  

CONTACT US

Email:      SiamTrayang@hotmail.com
Address: 
 120/1087 Bond Street, Bangphut, Pakkred

               Nonthaburi, Thailand 11120
Phone:     02-077-9773, 064-950-9090

Line ID:    @SiamTrayang

GET UPDATED

  • w-facebook