ตรายางหมึกในตัว Typo (ผู้ใช้เรียงตัวอักษรได้เอง)

ตรายางหมึกในตัวแบบพกพาคุณภาพสูงยี่ห้อ Trodat จากประเทศออสเตรีย

รหัส TR-4911 Typo

วางตัวอักษรได้สูงสุด 3 บรรทัด

ขนาดข้อความ  38 x 14 ม.ม.

ประกอบด้วยชุดตัวอักษรสูง 3 ม.ม. จำนวน 1 ชุด

ราคา  395  บาท

สีหมึก

รหัส TR-4912 Typo

วางตัวอักษรได้สูงสุด 4 บรรทัด

ขนาดข้อความ  47 x 18 ม.ม.

ประกอบด้วยชุดตัวอักษรสูง 3 ม.ม. จำนวน 1 ชุด และ ชุดตัวอักษรสูง 4 ม.ม. จำนวน 1 ชุด 

ราคา   495  บาท

สีหมึก

รหัส TR-4913 Typo

วางตัวอักษรได้สูงสุด 5 บรรทัด

ขนาดข้อความ  58 x 22 ม.ม.

ประกอบด้วยชุดตัวอักษรสูง 3 ม.ม. จำนวน 1 ชุด และ ชุดตัวอักษรสูง 4 ม.ม. จำนวน 1 ชุด 

ราคา  545  บาท

สีหมึก

CONTACT US

Email:      SiamTrayang@hotmail.com
Address: 
 120/1087 Bond Street, Bangphut, Pakkred

               Nonthaburi, Thailand 11120
Phone:     02-077-9773, 064-950-9090

Line ID:    @SiamTrayang

GET UPDATED

  • w-facebook