top of page
ตรายางหมึกในตัว Flash Stamp

ตรายางหมึกในตัวแบบพกพา

ตรายางหมึกในตัว

ตรายางหมึกในตัวแบบพกพาคุณภาพสูงยี่ห้อ Trodat จากประเทศออสเตรีย ด้วยการออกแบบพิเศษ ทำให้ใช้งานได้ง่ายด้วยมือข้างเดียว (Single-hand operation) มั่นคงเวลาใช้งาน การันตีด้วยรางวัล "product of the year"  ในปี 2009

ตรายาง
ตรายางหมึกในตัวปั้มพลาสติกและวัตถุผิวมัน

รหัส TR-9411

ขนาดข้อความ  38 x 14 ม.ม.

ราคา 195 บาท

สีด้ามตรายาง 

สีหมึก

รหัส TR-9412

ขนาดข้อความ  47 x 18 ม.ม.

ราคา 225 บาท

สีด้ามตรายาง 

สีหมึก

รหัส TR-9413

ขนาดข้อความ  58 x 22 ม.ม.

ราคา 260 บาท

สีด้ามตรายาง 

สีหมึก

เครื่องตีเบอร์ (Auto Numbering Stamp)
ตรายางปั้มผ้า (Textile Marker)
bottom of page